top of page

קבלה מעשית וסוד התדרים.קבלה מעשית היא אחת האומנויות העתיקות והעמוקות ביותר ביהדות. זוהי דרך מיסטית, רוחנית ומדעית שמאפשרת לאדם להבין ולשנות את המציאות סביבו. זהו המדע הפרקטי המבקש להוציא לפועל את העקרונות המדעיים הנוכחים בידע הקבלי המסורתי. אחת ההבנות המרכזיות בקבלה המעשית היא סוד התדרים – הבנת התדרים שמהם העולם בנוי והיכולת לעשות בהם מניפולציה.סוד הצליל והתדרים


העולם, כפי שהוא מובן בקבלה, מורכב ממבנים מורכבים של תדרים וצלילים. כל דבר בעולם – דומם, צומח, חי ומדבר – יש לו תדר מסוים שמאפיין אותו. תדרים אלו אינם רק גלי קול, אלא גם גלים אנרגטיים ורוחניים שמכתיבים את אופן ההתנהלות של כל דבר במציאות. לכל תדר יש השפעה ייחודית על הסביבה ועל האנשים החווים אותו.


האותיות העבריות והתדרים


האותיות העבריות הן הכלים שבאמצעותם ניתן להבין ולעבוד עם התדרים של המציאות. כל אות בעברית מייצגת תדר מסוים ויש לה משמעות עמוקה ורוחנית. השפה העברית, על פי הקבלה, היא השפה שבה נברא העולם. כל מילה, כל אות, יש לה כוח והשפעה על המציאות. הקבליסטים לומדים ומבינים את התדרים של האותיות והשימוש הנכון בהם על מנת ליצור השפעה רצויה.


מניפולציה על התדרים


היכולת לעשות מניפולציה על התדרים היא הלב של הקבלה המעשית. חוקרי קבלה במשך הדורות אספו ותיעדו מגוון שיטות להשפיע על רשת התדרים ולבצע שינויים משמעותיים בנפש האדם ובמערכות יחסים בין אישיים. באמצעות ידע זה, הקבליסטים יכולים להשפיע ולשנות את המציאות. זהו מדע רוחני שמבוסס על הבנת התדרים והיכולת לתקשר איתם ולכוונם. ידע זה עבר מדור לדור במשפחות של אנשי קבלה מעשית, שמתמחים ביצור קמיעות וסגולות דרך סוד התדרים. זוהי אומנות רוחנית שמטרתה לעזור ולכוון את האנשים בדרך חיובית ולפתור בעיות שונות דרך השפעה על התדרים הרוחניים. המיסטיקה הקבלית מאפשרת לאדם להתחבר לעולמות הרוחניים, לגלות את העוצמות הפנימיות שבו או להשפיע על העולם מסביבו.צור קשר


אנו מתמחים ביצירת קמיעות וסגולות שמתבססות על הבנת התדרים והאותיות העבריות. בעבודתנו אנו ממשיכים מסורת ארוכת שנים של קבליסטים שפועלים מתוך מחויבות לעזור ולהשפיע לטובה על המציאות. ידע זה הוא העיקרון המרכזי בעבודתנו ואנו שמחים לשתף אותו עם העולם, להציע כלים רוחניים למי שמבקש לתקן ולהעשיר את חייו.


Comments


bottom of page